Rada Městské části Praha 5 zasedá každou středu.
Jednání rady jsou neveřejná.
Usnesení rady jsou zveřejněna na internetu.

Rada MČ P5 je výkonným orgánem MČ P5 v oblasti samostatné působnosti odpovědným ze své činnosti Zastupitelstvu MČ Praha 5. Rada připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Usnesení rady
Zprávy o činnosti Rady městské části Praha 5
Programové prohlášení RMČ

Ing. Jan Kavalírek
radní MČ Praha 5, člen zastupitelstva, člen Komise sportu, člen Komise pro strategické řízení
257000944
jan.kavalirek@praha5.cz
Ing. Lubomír Brož
místostarosta, člen zastupitelstva, člen Komise kulturní a obnovy památek, místopředseda Komise legislativní a právní, člen Komise podpory podnikání a zahraničních vztahů
257000513
lubomir.broz@praha5.cz
Mgr. Renáta Zajíčková
starostka, členka zastupitelstva, předsedkyně Komise pro strategické řízení, předsedkyně Komise pro místní Agendu 21 a udržitelný rozvoj
257000590
renata.zajickova@praha5.cz
MgA. David Dušek
radní MČ Praha 5, člen zastupitelstva, člen Komise bezpečnostní a protidrogové, člen Komise kulturní a obnovy památek
257000842
david.dusek@praha5.cz
Bc. Lukáš Herold
místostarosta, člen zastupitelstva, člen Výboru pro územní rozvoj
257000902
lukas.herold@praha5.cz
Bc. Martin Damašek M.A.
místostarosta, člen zastupitelstva, člen Výboru školského
257000506
martin.damasek@praha5.cz
JUDr. Petr Lachnit
radní MČ Praha 5, člen zastupitelstva, člen Komise pro strategické řízení
257000904
petr.lachnit@praha5.cz
JUDr. Tomáš Homola
místostarosta, člen zastupitelstva, člen Výboru pro územní rozvoj, člen Komise pro strategické řízení
257000568
tomas.homola@praha5.cz
Mgr. Zdeněk Doležal
radní MČ Praha 5, člen zastupitelstva, člen Výboru životního prostředí, člen Komise sportu, člen Výboru školského, člen Komise pro strategické řízení
257000898
zdenek.dolezal@praha5.cz

Kontakt

Městská část Praha 5
Nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobný kontakt
Úřední hodiny
Pondělí 08:00 – 18:00
Středa 08:00 – 18:00
Sociální sítě