Prohlášení o přístupnosti

Stránky Městské části Praha 5 se snaží o naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web i WCAG 1.0  a Pravidla tvorby přístupného webu připravená pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním HTML 5. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS). Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Koncepce Městské části Praha 5 vycházela z myšlenky přístupnosti, kde synonymem pro přístupnost je základní stav internetových stránek, který neklade svým uživatelům při používání žádné zásadní překážky a to nezávisle ne jejich postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích možnostech, tedy myšlenky bezbariérovosti.

Koncepce internetových stránek Městské části Praha 5 vycházela především z těchto předpokladů:

Zkušenosti s Internetem Zdravotní dispozice (s respektem k vadám zraku, sluchu, problematice poruch soustředění či omezené mobility) Jazykové vybavení a schopnost porozumět psanému textu  (kompromis použití složitých slovních konstrukcích a právní závazné terminologii zejména v oblasti  legislativy) Technické vybavení (uživatelé nemohou používat jako vstupní ovládací zařízení myš, použití monochromatického monitoru, případně obsah interpretuje hlasová čtečka) Softwarové vybavení (použití jiných operačních systémů či internetových prohlížečů)V roce 2004 MI ČR  připravilo novelu zákona č. 365/2000 Sb.,  o informačních systémech veřejné správy, kde mimo jiné uvádí:
§5 ods.2. písmene g:

“..Orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňující dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit osoby se zdravotním postižením.”

Tuto základní myšlenku respektuje i koncepce nových internetových stránek Městské části Praha 5.

Kontakt

Městská část Praha 5
Nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz
Úřední hodiny
Pondělí 08:00 – 18:00
Středa 08:00 – 18:00
Sociální sítě