Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Další informace

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Registr smluv
Veřejné zakázky – profil zadavatele + Věstník veřejných zakázek
Ochrana osobních údajů
Kronika MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
Nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz
Úřední hodiny
Pondělí 08:00 – 18:00
Středa 08:00 – 18:00
Sociální sítě