“Návrh investičního programu Městské části Praha 5 pro rok 2000”

17/02/2000

6.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty "Návrh investičního programu Městské části Praha 5 pro rok 2000"
Obvodnímu zastupitelstvu Městské části Prahy 5 je tímto materiálem předkládán k odsouhlasení návrh investičního programu Městské části Praha 5 v oblasti rozvoje nemovitého majetku pro rok 2000
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
s o u h l a s í s předloženým návrhem investičního programu Městské části Praha 5 pro rok 2000 v rozsahu 124 240 000,- Kč. Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
Nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobný kontakt
Úřední hodiny
Pondělí 08:00 – 18:00
Středa 08:00 – 18:00
Sociální sítě