Schválení zápisu 7. OZ, volba ověřovatelů a schválení programu 8. OZ
17/02/2000
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu ze 7. zasedání OZ, volba ověřovatelů zápisu...
Žádost HMP o odsvěření poz. parc. č. 1512/14, k.ú. Košíře o výměře 5.395 m2 pro stavbu Hasičské stanice Smíchov
17/02/2000
11. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost MHMP o odsvěření pozemku parc. č. 1512/14, k....
Příspěvek z rozpočtu MČ P5 na zabezpečení společenského večera MČ P5 – I. Reprezentačního plesu
17/02/2000
21. Předkladatel : J. Žežulková, tajemnice Příspěvek z rozpočtu MČ Prahy 5 na zabezpečení společenského...
Každoroční zpráva Policie ČR a Městské policie o situaci a ochraně bezpečnosti za rok 1999 na území MČ P5
17/02/2000
2. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Každoroční zpráva Policie ČR a Městské policie o situaci...
Žádost HMP o odsvěření poz. parc. č. 1512/14, k.ú. Košíře o výměře 5.395 m2 pro stavbu Hasičské stanice Smíchov – důvodová zpráva
17/02/2000
Původně zajišťoval investorsky výstavbu ” Hasičské stanice Smíchov” Hasičský záchranný sbor ( nájemní smlouva č....
Návrh na odpis nedobytných pohledávek vzniklých u správní firmy Centra v.o.s.
17/02/2000
22. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na odpis nedobytných pohledávek vzniklých u správní firmy...
Každoroční zpráva Policie ČR a Městské policie o situaci a ochraně bezpečnosti za rok 1999 na území MČ P5 – důvodová zpráva
17/02/2000
Na základě dohody Policie ČR a Městské policie je předkládána obvodnímu zastupitelstvu každoroční zpráva o...
Žádost Comenia se sídlem E. Peškové 17, ve věci pronájmu čp. 169 – Bertramky o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za obě pololetí r. 1999
17/02/2000
12. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost COMENIA se sídlem El. Peškové 17, Praha 5,...
Popis současného stavu kolem výpovědi společnosti ACCT
17/02/2000
23. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Popis současného stavu kolem výpovědi společnosti ACCT Obvodní zastupitelstvo...
Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.10.99 do 31.12.99
17/02/2000
3. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.10.1999 do 31.12.1999...
Žádost Comenia se sídlem E. Peškové 17, ve věci pronájmu čp. 169 – Bertramky o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za obě pololetí r. 1999 – důvodová zpráva
17/02/2000
Městská část Praha 5 pronajala COMENIU smlouvou o pronájmu nemovitost čp. 169 – Bertramku. K...
Informace o postupu ukončení smluvních vztahů se společností Lukas – tržiště Arbesovo nám.
17/02/2000
24. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Informace o postupu ukončení smluvních vztahů se společností LUKAS...
Návrh na výkon uvolnění funkce člena OZ pro předsedu kontrolní komise
17/02/2000
4. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh na výkon uvolnění funkce uvolněného člena obvodního zastupitelstva...
Návrh na vzájemné vypořádání s akciovou společností NTV, a.s. Praha CS, se sídlem Hellichova 1, P1 v souvislosti s ukončením nájemního vztahu na nemovitost čp. 68, Štefánikova 12, P5 – Portheimku, výpovědí
17/02/2000
14. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh na vzájemné vypořádání s akciovou společností NTV, a....
Informace o postupu ukončení smluvních vztahů se společností Lukas – tržiště Arbesovo nám. – důvodová zpráva
17/02/2000
Na základě usnesení OR bylo oznámeno společnosti LUKAS ukončení nájemních smluv na tržiště a parkoviště...
Plán oprav škol na rok 2000 – část OIV
17/02/2000
5. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty “Plán oprav škol na rok 2000 – část OIV”...
Návrh na vzájemné vypořádání s akciovou společností NTV, a.s. Praha CS, se sídlem Hellichova 1, P1 v souvislosti s ukončením nájemního vztahu na nemovitost čp. 68, Štefánikova 12, P5 – Portheimku, výpovědí – důvodová zpráva
17/02/2000
Městská část Praha 5 uzavřela dne 28. 7. 1993 s NTV, a. s. Praha CS...
Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správními firmami Centrou, ACCT a Správou budov v roce 2000
17/02/2000
25. Předkladatel: M. Jančík , zást. starosty Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného...
Plán oprav škol na rok 2000 – část OIV – důvodová zpráva
17/02/2000
Předkládáme Obvodnímu zastupitelstvu Prahy 5 k odsouhlasení plán oprav škol na rok 2000 – část...
Prodej byt. domu čp. 264, nám. J. Machka 5, se stav. poz. parc. č . 1479/45, k.ú. Košíře
17/02/2000
16. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu čp. 264, Nám. Josefa Machka...

Kontakt

Městská část Praha 5
Nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobný kontakt
Úřední hodiny
Pondělí 08:00 – 18:00
Středa 08:00 – 18:00
Sociální sítě