20/1/94
22/02/1994
20/1/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele...
20/17/94
22/02/1994
20/17/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...
20/2/94
22/02/1994
20/2/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrhovou...
20/18/94
22/02/1994
20/18/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 I. n e a k c e p t...
20/3/94
22/02/1994
20/3/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 p r o h l a š u j e...
20/19/94
22/02/1994
20/19/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s t a h u j e z programu nabídku...
20/4/94
22/02/1994
20/4/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a lu j e změnu programu:...
20/20/94
22/02/1994
20/20/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem...
20/5/94
22/02/1994
20/5/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v y s l e c h l o interpelace...
20/21/94
22/02/1994
20/21/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...
20/6/94
22/02/1994
20/6/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 u k l á d á 1. komisi pro prodej...
20/22/94
22/02/1994
20/22/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 o d k l á d á projednání materiálu ""Stanovení...
20/7/94
22/02/1994
20/7/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 I. p o v ě ř u j e...
20/23/94
22/02/1994
20/23/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e komisi...
20/8/94
22/02/1994
20/8/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. r u š í rozpočtové provizorium schválené usnesením OZ...
20/24/94
22/02/1994
20/24/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s přerušením...
20/9/94
22/02/1994
20/9/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í aby vlastníci...
20/25/94
22/02/1994
20/25/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í se smlouvou...
20/10/94
22/02/1994
20/10/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s tím,...
20/26/94
22/02/1994
20/26/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s odvoláním...

Kontakt

Městská část Praha 5
Nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobný kontakt
Úřední hodiny
Pondělí 08:00 – 18:00
Středa 08:00 – 18:00
Sociální sítě