1. Schválení programu 12. zasedání FV Schválení zápisu 11. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 12. zasedání FV
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/1/2018 Předkladatel: Kreidl...
7. Informace – Návrh Metropolitního plánu, připomínky k návrhu MP http://plan.iprpraha.cz/cz/metropolitni-plan
26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/7/2018 Předkladatel:...
2. Přehled rozpočtových opatření
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/2/2018 Předkladatel: Trojánek...
8. Různé
26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/8/2018 Předkladatel:...
3. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/3/2018 Předkladatel: Kreidl...
4. Žádost o prominutí příslušenství nájemci pozemků nad 100 tis. Kč
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/4/2018 Předkladatel: Kreidl...
5. Žádost o prominutí příslušenství bývalé nájemkyni bytu nad 100 tis. Kč
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/5/2018 Předkladatel: Kreidl...
6. Žádost o prominutí příslušenství
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/6/2018 Předkladatel: Kreidl...
7. Různé
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/7/2018 Předkladatel: Kreidl...
1. Schválení programu 11. zasedání FV Schválení zápisu 8. a 10. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 11. zasedání FV
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/1/2018 Předkladatel: Kreidl...
1. Schválení programu 6. mimořádného zasedání VŽP
26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 5. 6. 2018 jako mimořádné číslo usnesení 6/1/2018 Předkladatel:...
2. Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2017
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/2/2018 Předkladatel: Trojánek...
2. Schválení ověřovatele zápisu 6. mimořádného zasedání VŽP
26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 5. 6. 2018 jako mimořádné číslo usnesení 6/2/2018 Předkladatel:...
3. Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2017 – převod do fondu rezerv
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/3/2018 Předkladatel: Trojánek...
3. Projednání zásadních připomínek k Metropolitnímu plánu
26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 5. 6. 2018 jako mimořádné číslo usnesení 6/3/2018 Předkladatel:...
4. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 5 za rok 2017
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/4/2018 Předkladatel: Trojánek...
1. Schválení programu 5. zasedání VŽP
26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/1/2018 Předkladatel:...
5. Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. čtvrtletí roku 2018
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/5/2018 Předkladatel: Trojánek...
2. Schválení zápisu 4. zasedání VŽP
26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/2/2018 Předkladatel:...
6. Různé
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/6/2018 Předkladatel: Kreidl...

Kontakt

Městská část Praha 5
Nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobný kontakt
Úřední hodiny
Pondělí 08:00 – 18:00
Středa 08:00 – 18:00
Sociální sítě