“Dvanáct zubatých let” – kauza prodeje domu Zubatého 1 nekončí

18/06/2014

Zdálo se, že podivná privatizace bytového domu Zubatého 1 v roce 2003 po mnohaletých soudních sporech spěje ke konci a otevře se cesta k prodeji nemovitosti oprávněným nájemníkům. Ukvapené usnesení Rady hlavního města Prahy ovšem přineslo do již složitého sporu další nejasnosti. Praha 5 se proto obrátila na magistrát s žádostí o vysvětlení, jak má dále postupovat.

Funkcionalistický rohový dům v Zubatého ulici č. 1 se do hledáčku médií dostal za starostování Milana Jančíka. Tehdejší radní prodali dům firmě DENIKA REAL 2000, a.s., která tehdy nabídla jen o malou část vyšší cenu než obyvatelé domu. Dům jí připadl za 33,5 milionu korun, zatímco nájemníci nabízeli částku jen o 200 tisíc nižší.

Tehdejší rada Prahy 5 v oznámení záměru prodeje požadovala do 17 dnů složit jistinu ve výši 5 milionů korun, čímž prakticky znemožnila nájemníkům dům koupit. Následovala série soudních jednání, spor se dostal až k Ústavnímu soudu. Na základě ústavního nálezu se celá věc vrátila Obvodnímu soudu pro Prahu 5, který v intencích tohoto nálezu rozhodl o neplatnosti původní kupní smlouvy. Soud svým výrokem určil, že předmětné nemovitosti jsou majetkem Hl. m. Prahy. Městský soud v Praze, jako soud odvolací, rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 potvrdil.

Rada hl. m. Prahy svým usnesením ze dne 29. 4. 2014 vzala tyto skutečnosti na vědomí. Bohužel zároveň radní rozhodli o vrácení původní kupní ceny společnosti DENIKA REAL 2000, a.s. O úhradu částky pak magistrát požádal vedení Prahy 5, aniž by se zajímal například o zpětné vymáhání příjmů z nájemného za uplynulých 10 let po společnosti DENIKA.

Ukvapeným usnesením Rady hl. města tedy Praze 5 hrozí, že zaplatí 33,5 milionu Kč a nebude ani spravovat předmětnou nemovitost.

„Praze 5 by tak oproti původnímu stavu před rokem 2003 vznikla dvojí škoda, což je v rozporu s principem péče řádného hospodáře,“ vysvětlila zástupkyně starosty MČ Praha 5 JUDr. Naděžda Kratochvílová.

Současné vedení Prahy 5 se proto obrátilo na Radu hl. m. Prahy o stanovisko k otázce, zda správa předmětných nemovitostí vykonávaná Městskou částí Praha 5 jako správa svěřeného majetku Hl. m. Prahy trvá či zanikla, a pokud zanikla, jakou právní skutečností se tak stalo.

Klíčová otázka: Komu nemovitost patří nyní?

Předmětné nemovitosti, tedy pozemek parc. č. 2998 v k. ú. Smíchov s budovou č. p. 269 v Praze 5, Zubatého 1, byly před uzavřením kupní smlouvy, která je nyní neplatná, součástí majetku svěřeného do správy Městské části Praha 5. Rozhodnutí soudů, usnesení Rady hl. m. Prahy, ani žádný jiný dostupný dokument se však nezabývá otázkou, zda správa domu Městskou částí Praha 5 dosud trvá či zanikla.

Odpověď na tuto otázku je klíčová nejen pro oprávnění s nemovitostmi nakládat.

„Pokud má Praha 5 do pokladny hlavního města zaplatit na základě usnesení Rady hlavního města 33,5 milionu korun, za které byla nemovitost prodána, pak by z logiky věci měla nemovitost dále spravovat a v důsledku neplatnosti smlouvy po společnosti DENIKA nárokovat příjmy z více jak desetileté faktické držby nemovitosti, jinak by se mohlo jednat o porušení povinností řádného hospodaření,“ vysvětlila zástupkyně starosty JUDr. Naděžda Kratochvílová.

Příjmy společnosti z pronájmů přitom jsou zásadní. Dle odhadu téměř pokrývají kupní cenu z roku 2003.

„Odhadujeme, že částka vybraná uvedenou společností za předmětné období měla činit cca 21,5 miliónů Kč a za nájem nebytových prostor částku ve výši cca 7 miliónů Kč, tedy téměř celou tehdejší kupní cenu,“ dodal radní Prahy 5 Ing. Jiří Vejmelka.

Vyjádření vedení hlavního města dosud radní Prahy 5 neobdrželi, požádali proto o odklad termínu k zaplacení částky do konce září 2014, aby mohlo věc posoudit také Zastupitelstvo MČ Praha 5. To se kauzou bude zabývat na svém zasedání 19. června.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
Nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobný kontakt
Úřední hodiny
Pondělí 08:00 – 18:00
Středa 08:00 – 18:00
Sociální sítě